O Sympozjum Techniki Laserowej

Sympozjum Techniki Laserowej jest cykliczną konferencją naukową organizowaną od 1984 r. Organizatorami dotychczasowych sympozjów były:

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń, 1984)
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, dawniej Politechnika Szczecińska (Szczecin, 1987 i Świnoujście, 1990-2012)
- Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (Jastarnia, 2016 oraz 2018)
- Politechnika Wrocławska (Karpacz, 2022)

Organizację XIV Sympozjum Techniki Laserowej w 2024 r. powierzono Instytutowi Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Współorganizatorem Sympozjum jest Polski Komitet Optoelektroniki SEP. Głównym celem STL jest wymiana informacji i upowszechnianie wiedzy naukowo-technicznej z obszarów techniki laserowej i optoelektroniki. W sympozjum biorą udział przedstawiciele czołowych ośrodków akademickich, instytutów badawczych oraz szerokie grono użytkowników i producentów przyrządów techniki laserowej.Sympozjum Techniki Laserowej odbędzie się w dniach
9-13 września 2024
w Zamku Ryn.

STL

XIV Sympozjum
Techniki Laserowej
rozpocznie się już za

Harmonogram

Program Sympozjum

Partnerzy i sponsorzy